حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

رازعدد در عضویت حقوقی انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران نخستین و بزرگ‌ترین انجمن علمی (دانشگاهی) حسابداری در ایران است. این انجمن در قالب موسسه‌ای غیرانتفاعی برای فعالیت در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد و از سال ۱۳۸۲ به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.هدف انجمن حسابداری ایران عبارت است از: «گسترش، پیش‌برد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری، توسعه کمی و کیفی دانش‌آموختگان، استادان و نیروهای متخصص و حرفه‌ای حسابداری، و بهبود امور آموزشی، پژوهشی و تخصصی حسابداری ایران» (ماده ۱ اساسنامه). اهم ماموریت‌های انجمن نیز عبارتند از (ماده ۵ اساسنامه): تشکیل کارگروهای علمی و تخصصی حسابداری؛ ارائهٔ خدمات آموزشی، پژوهشی و تخصصی؛ برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی؛ ترغیب و تشویق متخصصان و پژوهشگران؛ تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز؛ و انتشار نشریات و کتاب‌های تخصصی. که حضور گروه شرکت حسابداری و خدمات مالی رازعدد در این تشکل فرایندی در جهت ارتقای بصیرت مالی در منطقه می باشد.