حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

موفقیت از آن رازعدد

در مورخه 26 بهمن 98 این رویداد به ثبت رسید.... این بار حضور مدیرعامل گروه شرکت حسابداری و خدمات مالی رازعدد دریازدهمین دوره تجلیل, از کارافرینان و مدیران اشتغال زای کشور با حضور مسئولین برجسته کشوری (دکتر عراقچی؛ معاون وزیر امور خارجه)؛(دکتر منصوری؛معاون توسعه کارافرینی)؛(دکتر وکیلی؛ دبیر هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی)؛(دکتر کواکبیان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی) و اساتید دانشگاهی درتاریخ ثبت شد... غفاری افزود: حسابدار به دنیا نیامده ام؛ اما حسابدار از دنیا می روم و امید ان روزی دارم که استانم در این تخصص طلایه دار باشد و در سال اتی استراحت را در برنامه های توسعه و پیشبرداهداف؛ ازخود سلب می نماییم... چو کوشش نباشد؛ تن زور مند/نیارد سر؛ از آرزوها بلند/که اندر جهان سود بی رنج نیست/کسی را که کاهل بود, گنج نیست. .....به امید روزهای افتابی