حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

آمریکا با استعلام بین المللی ALLIANCE ‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه : گواهینامه

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، صدور گواهینامه امکان پذیر می باشد .

 

توجه: اخذ گواهی نامه امریکا تنها برای کلیه ی رشته های مدیریت امکان پذیر میباشد

گروه الاینس در حوزه های محوری ذیل در سراسر دنیا فعالیت مینماید: ارائه آموزش در قالب آکادمی الاینس - ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی استانداردها / سیستمهای مدیریت - مهندسی کیفیت، استاندارد سازی و صدور گواهینامه های محصول - صدور گواهینامه های تایید صلاحیت کارکنان - سیستمهای نوین مدیریتی، سازماندهی مجدد و بهبود عملکرد سازمانی