حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

‌‌‌‌‌‌‌گواهینامه بین المللی BQC با استعلام یونان

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه :

بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :

گواهینامه بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت گواهینامه :

پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، امکان پذیر می باشد.

آکادمی مشهور بین المللی است که با کیفیت بسیار بالا و تجربیات حرفه ای و قدرتمند از بازارهای بین المللی با دیدگاه ها ودانش ویژه در حیطه صدور مدارک بین المللی فعالیت می کند

ویژگی گواهینامه

از ویژگی های گواهینامه صادر شده از این مرکز مشهود بودن، قابل استعلام بودن اعتبار و ارزش بالای آنها هستند و شناختی بین المللی و گسترده از این آکادمی وجود داردکه به فرآیند صدور گواهینامه های آن اعتبار می بخشد