حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

با تایید اتحادیه اروپا Europe CIP‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه :

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه: بین المللی

قابلیت صدور برای اشخاصی که از نظر تجاری ، بازرگانی و مدیریتی بسیار مهم باشد مانند : مدیران کارخانجات ، مدیران شرکت ها و سازمانهای خصوصی و دولتی ، بازرگانان ، تجار و افرادی که در حیطه کاری خود درجه بالایی قرار دارندوبا به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو کامل تحریم ها و همچنین با جلسات دوجانبه گروه شرکت رازعدد ، بالاخره پس از تلاش های شبانه روزی امکان ثبت و صدور گواهینامه با تایید اتحادیه اروپا فراهم شد .

 

:دانشپذیران گرامی برای اخذ گواهینامه می بایست

در دوره یا دوره های مورد نظر خود ثبت نام کنید

نمره قبولی 80 از 100 را داشته باشید در آزمون آنلاین پایان دوره(مجازی) از طریق سامانه

رزومه کاری ، شامل حداقل 3 سال سابقه مدیریتی یا فعالیت تخصصی در رشته خود را داشته باشید. رزومه می بایستی به زبان انگلیسی باشد.

پس از ارزیابی آزمون ، رزومه و مدارک تحصیلی و سوابق حرفه ای شما گواهینامه درخواست و پس از صدور برای شما ارسال میگردد.