حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

کانادا با استعلام بین المللی INO Certification Of ART نام گواهینامه :

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، صدور گواهینامه امکان پذیر می باشد .