حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

انگلستان با استعلام بین المللی OXFORD CERT‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه :

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، صدور گواهینامه امکان پذیر می باشد.