حسابداری

حسابرسی

امور مالیاتی

با استعلام بین المللی هند SwissCert ‌‌‌‌‌‌‌نام گواهینامه : گواهینامه

‌‌‌‌‌‌‌کد گواهینامه : بین المللی

دسته گواهینامه :گواهینامه بین المللی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه ثبت گواهینامه : پس از ثبت نام در دوره و شرکت در آزمون آنلاین ، صدور گواهینامه امکان پذیر می باشد. ‌‌‌

 

:(ایزو) SwissCert نمونه گواهینامه صادره

 

ISO 9001:2008 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت

 

ISO 10002:2004 استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان

 

ISO 10015:1999 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت آموزش